West Kewa - English


a


adaa kosopeaabig boss. np.
adaa kubu karibush spirit. n. gen: kalado .
adaa lotu adathe temple. np.
adaa opayoclimbing type. n. gen: ope 1 ; gen: repena ; syn: ope-omada ; syn: masaa-rero ; syn: repena-raberabe ; syn: raa-opayo ; syn: remona-maa 1 . Araceae Pothos
adaa oto yainapobere i Eblack stool, feces from sorcery. np.
adaa paaka watapea lizard/ dragon. ajp. syn: adaa wata paakape .
adaa pianuamazing work. ajp. syn: mirakel .
adaa su roboWEdistrict. np.
adaa tabloated, filled out. v.
adaa wata paakapebig lizard snake. np. syn: adaa paaka watape . (sem. domains: 1.6.1.3.2 - Lizard.)
adaa yabeato grow big. vp. Nipu ora adaa yabea. He has really grown big. Nipu abia go adaa yabalada. Notice how big he is now.
adaa yaliato grow. ajp.
adaa yamama puato continue growing. vp.
adaa-aaadaa-ali Ebig man, head man. NounC.
adaa-agaaadaa-agale Eone's mother tongue. NounC.
adaa-agaanuadaa-agalenu Ebig talk-collective. np. Niri adaa agaa aba marea I have lost speaking ability in the vernacular
adaa-awaawaaa sub-variety of awaa sugarcane. NounC. gen: waa .
adaa-bararaadaa-pora Emain road. NounC.
adaa-biadaa-ibi Ebig-name. NounC.
adaa-biratapioca. n. spec: abupi, adaa-bira .
adaa-biratapioca variety. NounC. gen: adaa-bira .
adaai-ketosnake variety. n. gen: paaka .
adaa-kaguretown ; city. NounC.
adaa-kedaaexcessive worry. NounC.
adaa-lipua plant. n. gen: ripu .